• Özel Çankaya Özel Eğitim Merkezi olarak;
 • Tüm öğrencilerimize hak ettikleri ve ihtiyaç duydukları eğitimi eksiksiz olarak vermek,
 • Öğrencilerimizin bütünsel gelişimini sağlamak amacıyla onlara çok yönlü öncülük etmek,
 • Öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini artırarak onları kendine güvenen, mutlu bireyler haline getirmek,
 • Öğrencilerimize doğru davranış kalıplarını öğreterek, problem davranışları en aza indirmek,
 • Gerekli eğitim ortamını ve materyallerini sağlamak,
 • Kazandırılması gereken ihtiyaçları önceliklerine göre belirleyip, çok yönlü olarak süreç takibini yapmak,
 • Öğrencilerimize, toplumsal uyumlarını artırmak amacıyla, sosyal becerilerini kullanabilecekleri fırsatlar yaratmak,
 • Velilerimizin sürece aktif katılımını sağlamak,
 • Velilerimizle kurduğumuz iletişim çerçevesinde onları sosyal ve duygusal açıdan destelemek,
 • Öğrenci ve velilerimizin sahip oldukları özlük hakları ile ilgili onları bilgilendirmek ve onlara yol göstermek,
 • Merkezimizdeki tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte, vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ederek kaliteli eğitim anlayışını, kurumsal bakış açısıyla sürdürmek ve yaymak en temel misyonumuzdur.
info@ozelcankayaegitim.com
Telefon : 0 312 231 42 70

Adres: Özveren Sokak NO: 22 / 3-4-8 Demirtepe / ANKARA
Telefon: 0 312 231 42 70
Faks: 0 312 231 46 17
E-mail: info@cankayaozelegitim.com