Zekası normal ve normalin üstünde olmasına rağmen okuma (disleksi) ,yazma (disgrafi), matematik (diskalkuli) becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı gösteren özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler bu programdan faydalanır.

        Yine zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen bireyin dikkat eksikiği ve hiperaktivite bozukluğu nedeniyle, yaşantı kalitesi düşen , öğrenme süreçleri olumsuz etkilenen bireyler bu birimden faydalanır.

       Gelişim alanlarının ( bilişsel, dil, psikomotor, sosyal ) en az ikisinde yaşıtlarından belirgin biçimde farklılık gösteren, süreçlerde anlamlı fark edilebilir düzeyde gerilik yaşayan bireyler bu programdan faydalanabilir.
 

info@ozelcankayaegitim.com
Telefon : 0 312 231 42 70

Adres: Özveren Sokak NO: 22 / 3-4-8 Demirtepe / ANKARA
Telefon: 0 312 231 42 70
Faks: 0 312 231 46 17
E-mail: info@cankayaozelegitim.com