Oturduğu yerde kıpırdanma
Sırasını bekleyememe
Belirli bir süre bir yerde oturamama,
Sürekli sağ sola koşturma, eşyalara tırmanma
Çok konuşma
Sorulan soru tamamlanmadan yanıt verme
Başkalarının sözünü kesme
Konuşanı dinleyememe
Sonucunu düşünmeden koşma, itme, atlama

Değerlendirme yapan uzman, klinik gözlemleri, muayene bulgularını, psikometrik test sonuçlarını aile ve öğretmenden aldığı bilgileri birleştirerek tanıya ulaşır. DEHB ile birlikte görülebilen bozuklukların en çok karşılaşılanları;

  • Davranım bozukluğu
  • Depresyon
  • Anksiyete bozuklukları(kaygı,takıntı gibi)
  • Gelişimsel gecikmeler
  • Öğrenme güçlüğü
  • DEHB ‘de İlaç tedavisi kısa vadede etkinliği yüksek olan bir tedavi yöntemidir.Ancak öğrenme süreçlerinin etkilendiği durumlarda davranışçı bilişsel terapiler,psikososyal terapiler,akademik beceri öğretimi,aile eğitimi,sosyal beceri öğretimi gibi birçok yöntemin de beraberinde kullanılması gerekmektedir.

DEHB ile eş zamanlı görünen bozukluklar içinde en fazla karşı gelme ,davranım bozukluğu ve öğrenme güçlüğü olmaktadır.
Genellikle DEHB’Sİ olan çocuklar yaramaz ,söz dinlemeyen ,işine geleni yapan olarak tanımlanırlar.
Dikkat geliştirilebilir bir beceridir.

info@ozelcankayaegitim.com
Telefon : 0 312 231 42 70

Adres: Özveren Sokak NO: 22 / 3-4-8 Demirtepe / ANKARA
Telefon: 0 312 231 42 70
Faks: 0 312 231 46 17
E-mail: info@cankayaozelegitim.com