Okul Öncesi ( 3- 6 yaş) :

Okuma yazmaya hazırlık; dikkat becerileri öğretimi, dinleme, içerik çözümleme , dili etkin kullanma, sosyal ortama uyum sağlama, kurallı çalışma, vücudunu etkin kullanabilme becerilerinin öğretimini içerir.

Programda yarı soyut, soyut kavramların öğretimi, işitsel- görsel algı çalışmaları, dikkat becerileri öğretimi, matematik becerilerine hazırlık, sayma ve sayı, takvim kullanımı, denge çalışmaları, kalem kullanımı, kurallı çalışma, özgüven ve ifade etme becerilerinin öğretimi yer almaktadır.

info@ozelcankayaegitim.com
Telefon : 0 312 231 42 70

Adres: Özveren Sokak NO: 22 / 3-4-8 Demirtepe / ANKARA
Telefon: 0 312 231 42 70
Faks: 0 312 231 46 17
E-mail: info@cankayaozelegitim.com