• Konuşmada gecikme
 • Konuşurken anlama en uygun kelimeyi seçmede zorluk.
 • Sözcüklerde hece karıştırma ( gibi- bigi ,tuvalet-tulavet)
 • Sözcükleri hatırlamakta zorluk (çatal’a kaşık deme )
 • Kafiyeli sözcükleri öğrenmede güçlük
 • Birbirine yakın kelimeleri yanlış sesletme
 • Sohbet başlatma ve sürdürme alanlarında sınırlılık
 • Ardı ardına verilen yönergeleri yerine getirirken sıra takibini yapamama.
 • Hikaye dinleme ve anlatmaya ilgisizlik.
 • Eylemleri karıştırma ( gitmek – gelmek ,inmek – çıkmak … )
 • Yön (yukarı, aşağı gibi) ve zaman (önce, sonra, dün, yarın gibi) kavramları öğrenmede zorluk
 • Sıra takibi gerektiren bilgileri öğrenmede sıkıntı. ( haftanın günleri, sayılar, alfabe… )
 • Kavramları karıştırma ( renkler, şekiller, rakamlar… )
 • Kuralları ve rutinleri takip etmede güçlük
 • Motor becerilerin gelişiminin geriden takip etmesi. ( düğme ilikleme, bağcık bağlama, çizim becerileri..
 • Etkinliği yarım bırakma
 • El ve ayak kullanımlarında tutarlılığın geç gelişimi
 • Aceleci ve sabırsız olma.
 • Dikkat konsantrasyon güçlükleri
info@ozelcankayaegitim.com
Telefon : 0 312 231 42 70

Adres: Özveren Sokak NO: 22 / 3-4-8 Demirtepe / ANKARA
Telefon: 0 312 231 42 70
Faks: 0 312 231 46 17
E-mail: info@cankayaozelegitim.com