Disleksi; (okuma güçlüğü) Okurken atlama, ekleme, ters çevirme, heceleyerek okuma , harf-ses uyumu bozukluğu,akıcı okuyamama,harflerin ya da hecelerin yerini değiştirme gibi geniş bir yelpazede kendini gösterir.
• Disgrafi; (yazma güçlüğü) Yazım hataları,okunaksız ve düzensiz el yazısı,bazı harf ve sözcükleri ters yazma, kopyalama, satır kullanma, b-d, m-n, ı-i, d-t, g-ğ,-y gibi harfleri karıştırma,sözcükler arasında boşluk bırakmadan yazma ya da sözcüğü birkaç parçaya bölerek yazma gibi zorluklarının birini ya da birkaçını kapsayabilir.
• Diskalküli;(aritmetik bozukluk) Matematik becerilerinde zorlukları ifade eder.Matematik terimlerini anlayamama,sayı ve sembolleri zor öğrenme, yanlış hesaplamalar, ters yazım ya da tersten işlemler,çarpım tablosunu ezberlemede zorluk, problem çözümünde izlenecek adımlara karar vermede güçlük vb. belirtileri olabilir.
• Dispraksi (sözel olmayan öğrenme güçlüğü) motor beceriler ve sosyal becerilerdeki uyum problemlerini işaret eder. Oyunun kurallarını uygulama, hareketlerde yavaşlık, denge sorunları, ikili ilişkilerde yaşanan uyum sorunları bu alan içinde değerlendirilir.

Çocuklar sadece tek bir öğrenme güçlüğü alanından etkilendiği gibi tamamından etkilenen çocuklarda vardır.

info@ozelcankayaegitim.com
Telefon : 0 312 231 42 70

Adres: Özveren Sokak NO: 22 / 3-4-8 Demirtepe / ANKARA
Telefon: 0 312 231 42 70
Faks: 0 312 231 46 17
E-mail: info@cankayaozelegitim.com